Lắp đặt máy nước nóng năng lượng SƠN HÀ tại Long Thành Đồng Nai

Thi công lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Thị trấn Long Thành tỉnh Đồng Nai
Công trình tiêu biểu tháng 9